Friday, September 20, 2013

Drivers license San poi htai na


 

HOW TO PASS YOUR DRIVERS LICENSE TEST

---------------------------------

 

ေရးေျဖ ျပီးရင္ ေမာင္းေျဖ

          
 
Traffic Signs
                အမွန္အတိုင္း ဝန္ခံရလွ်င္ ေရျခား ေျမျခားေရာက္သည္႕အခါ ဘယ္ေနရာသြားသြား သူမ်ားက လုိက္ပုိ႕ေပးရသည္ကုိ လြန္စြာအားနာမိသည္ ၊ ကားလမ္းေပၚမွာ လူမရွိ ၊ လမ္းေဘး ပလက္ေဖာင္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္သြားလာသူခပ္ရွားရွား ၊ ရံဖန္ရံခါ အားကစားလုပ္ ၊ ေလ႕က်င္႕ခန္းလုပ္ ေျပးလႊားသူမ်ားကိုသာ
ျမင္ရသည္ ၊ ဘာမဆိုကိုယ္တုိင္လုပ္မွ ျပီးေျမာက္ေသာ ၊ ဘယ္ေနရာမဆို ကိုယ္တုိင္သြားမွ ခရီးေရာက္ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ယ်ာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ေျဖရန္အေၾကာင္းေပၚလာေတာ႕သည္ ။
            
                ယ်ာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္းမ်ား ပါရွိေသာ လက္စြဲစာအုပ္ငယ္ေလး လက္ထဲေရာက္ျပီဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္ ကညန လုိုင္စင္ေျဖတုန္းက မျမင္ဖူးခဲ႕ေသာ လမ္းျပသေကၤသ ( Traffic Signs ) မ်ားစြာကို ေလ႕လာရပါျပီ ၊ ထုိစာအုပ္မွာ လမ္းဥပေဒမ်ားကို စာေပဆန္ဆန္ေရးသားထားေသာေၾကာင္႕ ဦးေႏွာက္ထဲဝင္ရန္ မနည္းဖတ္ရသည္ ၊ မသိေသာအဂၤလိပ္စာလံုးမ်ားကို အင္တာနက္မွာ ဘာသာျပန္ရွာေဖြရသည္ ၊ လမ္းစည္းကမ္းမ်ားသင္ျပေသာ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္မ်ား ႏွင္႕ YouTube တြင္ ေလ႕လာရသည္ ၊ ေလ႕လာႏိုင္ရန္ ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ား အကူအညီမ်ားရလိုက္သည္႕အခါတြင္ေတာ႕ ငယ္ရြယ္စဥ္ ၉ တန္း ၊ ၁ဝ တန္း က ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ားေလ႕လာ၍ စာေမးပြဲအတြက္အသင္႕ျပင္ရသည္ကို ျပန္ေျပာင္းေအာက္ေမ႕မိပါေတာ႕သည္ ၊ ေရြးခ်ယ္ေမးခြန္းျဖစ္ျပီး ၃ ခု ထဲမွ အမွန္ တစ္ခုကုိ ေရြးေပးရမည္႕ ေမးခြန္းပံုစံျဖစ္သည္ ။
          DMV ( ကညန ) ကားလိုင္စင္ရရွိရန္ ေမးခြန္း ( ၃၆ ) ခု ပါရွိျပီး ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္တြင္ ဘာသာ ( ၉ ) မ်ိဳးျဖင္႕ေျဖဆိုႏိုင္သည္ ၊ ထိုအထဲတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာအျပင္ တရုတ္ ၊ စပိန္ႏြယ္ဖြားဘာသာ ၊ တရုတ္ ၊ ဗီယက္နမ္ ႏွင္႕ ပန္ဂ်ာဘီ ဘာသာစကားတို႕ျဖင္ အေျဖမ်ားၾကသည္ ၊ လက္စြဲစာေစာင္မ်ားရယူႏိုင္ရန္ DMV ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ pdf. ဖိုင္မ်ားျဖင္႕ ေဒါင္းလုပ္ဆြဲခ်ႏိုင္ရန္ လြယ္ကူစြာစီစဥ္ေပးထားသည္ ၊ စာေျဖမေျဖခင္ အေဝးၾကည္႕ မ်က္စိစစ္ေဆးျခင္းကို ေျဖျပရပါမည္ ၊ မ်က္မွန္ ၊ မ်က္ကပ္မွန္ တပ္၍ေျဖဆိုလွ်င္လည္းအဆင္ေျပပါသည္္ ၊ လိုင္စင္ေျဖဆုိခ မွာ ၃၂ ေဒၚလာျဖစ္ျပီး ေမးခြန္း ( ၆ ) ခု အထိမွားႏိုင္ခြင္႕ရွိသည္ ၊ ေအာင္မေအာင္ အေျဖကို ေျဖဆိုျပီးမိနစ္ပုိင္းအတြင္းသိခြင္႕ရွိကာ  စုစုေပါင္း ၃ ၾကိမ္အထိ ေျဖဆိုႏိုင္သည္ ၊ တတိယအၾကိမ္တြင္မွ မေအာင္ေသးပါက ေနာက္ထပ္ ၃၂ ေဒၚလာ ထပ္ေပး၍အသစ္ထပ္ေျဖရမည္ျဖစ္သည္ ၊ အေမရိကားတြင္ မွတ္ပံုတင္ကဲ႕သို႕ အသံုးဝင္ေသာ ကားေမာင္းလိုင္စင္ဓါတ္ပံုကို ဤေနရာတြင္ တစ္ခါတည္းရိုက္ရသည္ ၊ ေအာင္ခဲ႕ေသာ္ လက္ခံစာရြက္ေပးျပီး သက္တမ္း ( ၆ ) လ ပါရွိသည္႕ ယာယီအေမာင္းသင္ခြင္႕ လက္မွတ္ထုတ္ေပးသည္႕အခါ မိမိဓါတ္ပံုမွန္မမွန္ ႏွင္႕ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ကို ျပန္စစ္ေဆးရပါမည္ ၊ ထိုစာရြက္ျဖင္႕ ကားေမာင္းသင္ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ကားလိုင္စင္ရျပီးသက္တမ္း အနည္းဆံုး ( ၂ ) ႏွစ္ရွိျပီးသူ တစ္ဦးဦး ေဘးမွအျမဲပါရွိရန္လိုအပ္သည္ဟု ဥပေဒအရဆိုပါသည္ ၊ ေအာ္တိုဂီယာ ( Auto Transmission ) ျဖစ္ေစ ခ်ိန္းဂီယာ ( Manual - Stick Shift )  ျဖစ္ေစ ေမာင္းႏိုင္ျပီး အေမာင္းသင္စာရြက္မပါဘဲ ေမာင္းသင္ေနလွ်င္ေသာ္၄င္း ၊ တစ္ဦးတည္း ေမာင္းသင္ေနေသာ္၄င္း ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရမည္ျဖစ္သည္ ။ ထုိရံုးမွမထြက္ခြာမီ ေမာင္းေျဖ ေျဖရန္ ရက္ခ်ိန္း ( Appointment ) တပါတည္း ယူထားႏိုင္ပါသည္ ။
          အခေၾကးေငြျဖင္႕ ကားေမာင္းသင္ေပးသူကို ငွားရမ္းရန္ ၂ နာရီ အတြက္ ေဒၚလာ ၈ဝ ေပးရပါမည္ ၊ ေမာင္းသင္ဆရာမွ ၃ ေခါက္ခန္႕သင္ေပးျပီး စိတ္တိုင္းက်ျပီဆိုပါက ေမာင္းေျဖေျဖရန္ ရက္ခိ်န္းယူေပးပါေသးသည္ ၊ ကိုယ္တုိင္ရက္ခ်ိန္းမယူရေသးသူမ်ားႏွင္႕ အျမန္ေျဖလိုသူမ်ားအတြက္မူ ေငြေပးရေသာ္လည္း အဆင္ေျပလွသည္ ၊ ၃ ၾကိမ္အထိ ေမာင္းေျဖမေအာင္ခဲ႕ပါက လမ္းစည္းကမ္းနားမလည္ေသးဟုယူဆ၍ ေရးေျဖသို႕ ျပန္ဆင္းေျဖရန္လိုအပ္ျပီး ေနာက္ထပ္ ၃၂ ေဒၚလာ ကုန္က်ပါမည္ ၊ ေအာင္သြားသည္႕ေနာက္ ေပးထားသည္႕ အိမ္လိပ္စာအရ  ၂ ပတ္ မွ ၃ ပတ္ အတြင္း ကားလိုင္စင္ကို စာတိုက္မွပုိ႕လုိက္ပါေတာ႕သည္ ။
                                       
                     ေမာင္းေျဖတြင္ စစ္ေဆးသူ ( Examiner ) ကို ပထမဦးစြာ လက္ျပသေကၤသ ၊ ကားမွန္သုတ္တံ ( Windshield Wiper ) ၊ စံုမီး ( Emergency Light ) ၊ ဘရိတ္မီး ၊ အခ်က္ျပမီး ( Signal Light ) ဘယ္ - ညာ ၊ ကားမွန္ေရေငြ႕ရုိက္လ်ွင္ဖြင္႕ေမာင္းရေသာခလုတ္ ( Window Defroster ) တို႕ ကို ေျဖၾကားျပရပါမည္ ၊ ျပီးလွ်င္ သူညႊန္ျပသည္႕လမ္းေပၚရွိသတ္မွတ္မိုင္အတိုင္းလုိက္နာေမာင္းႏွင္ျပရမည္ ၊ ထို႕အျပင္ ေမာင္းေနစဥ္ ကားကို လမ္ေဘးခ်ရပ္ ( Pull Over ) ခိုင္းျပီး ပလက္ေဖာင္းႏွင္႕အညီ ေနာက္ဆုတ္ ( Back Up ) ခိုင္းပါလိမ္႕မည္ ၊ ေနာက္ဆုတ္သည္႕အခါ ဘယ္ဘက္လက္ကုိ စတီယာရင္ေပၚတင္ ၊ ညာဘက္လက္ျပန္ကို ထိုင္ခံုေနာက္အထိေထာက္၍ ဦးေခါင္းကို ေနာက္ျပန္လွည္႕ၾကည္႕ျပီး ဆုတ္ပါမွ အမွတ္ရႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရပါမည္ ၊ ျပန္ထြက္ျပီး လမ္း ၄ ဆံု ( Intersection ) ေရာက္သည္႕အခါ ဘယ္ေကြ႕ ( Left Turn ) ၊ ညာေကြ႕ ( Right Turn ) ခိုင္းသည္႕ စကားလံုးမ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာနားလည္ရန္ အေရးၾကီးသည္ ၊ မီးပြိဳင္႕ ( Traffic Light ) ေရာက္ခါနီး အရွိန္ေလွ်ာ႕၍ ရပ္တတ္ရန္လိုအပ္သလို ဘရိတ္ကို ေဆာင္႕ မအုပ္မိရန္ အလြန္သတိထားရပါမည္ ၊ ရန္ကုန္တြင္ကားေမာင္းတတ္ခဲ႕သူမ်ားအဖို႕ အေမရိကားတြင္ လမ္းျဖတ္ကူးသူမ်ားကိုေတြ႕လ်ွင္  ၁၅ ေပ အကြာအေဝး ကတည္းက ကားရပ္ေပးရန္ အထူးအေရးၾကီးသည္ ။
CA License Plate Sample
        

လူေနအိမ္လမ္းမ်ားတြင္ တနာရီ ၂၅ မိုင္သာေမာင္းေနရင္း လမ္းက်ယ္မ်ားေပၚတြင္ ၃၅ မိုင္အထိေျပာင္းေမာင္းသည္႕အခါ စစ္ေဆးသူ က ကားလမ္းခ်ိန္း ( Lane Change ) ခိုင္းပါေတာ႕သည္္ ၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ Signal ျပျပီး ေကြ႕မည္႕လမ္းကို ကားရွင္းမရွင္း ဦးေခါင္းလွည္႕ၾကည္႕ဖို႕ အေရးၾကီးသည္ ၊ ေနာက္ၾကည္႕မွန္မွမျမင္ႏို္င္ေသာ Blind Spot ကုိ စစ္ေဆးတတ္ေစရန္ျဖစ္သည္ ၊ လွည္႕မၾကည္႕ဘဲ လမ္းခ်ိန္းလွ်င္  ေဘးမွကားကို ထိခိုက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ လံုးဝ အေအာင္ မေပးပါ ၊ လမ္းခ်ိန္းလ်ွင္ ျမန္မာျပည္အေလ႕အက်င္႕အရ ဘရိတ္အုပ္လို႕ မရပါ ၊ ေနာက္မွကားမ်ားဆက္တိုက္ပါလာေနေသာေၾကာင္႕ ပံုမွန္လမ္းေပၚတြင္ ကိုယ္ကားက ဘရိတ္အုပ္လိုက္လ်ွင္ ေနာက္ကားမွ ဝင္တိုးသြားႏုိင္ေသာေၾကာင္႕ျဖစ္သည္ ၊ မီးနီကိုမျဖတ္ရသည္ကိုေတာ႕ အားလံုးသိျပီးသည္႕အတိုင္းျဖစ္ပါလိမ္႕မည္ ၊ လမ္း ၃ - ၄ လမ္း ခန္႕ေမာင္းျပခုိင္းျပီးလွ်င္ DMV ရပ္နားရန္ေနရာတြင္ ပါကင္ထိုးခိုင္းပါမည္ ၊ ေနာက္ဆံုး ကားရပ္သည္႕ အခါ P ဂီယာ ထိုးျပီး လက္ဆြဲဘရိတ္ ( Emergency Brake ) ဆြဲကာ ေသာ႕ပိတ္ျပီးလ်ွင္ေတာ႕ ကားေမာင္းေျဖ ( Behind The Wheel Test ) ကိစၥ ျပီးေျမာက္ပါေလျပီ ။
ထပ္၍ေလ႕လာရန္ လမ္းစည္းကမ္းမ်ားစြာက်န္ရွိပါေသးသည္ ၊ ဘာသာစကားအခက္အခဲရိွသူမ်ား အားငယ္ရန္မလိုပါ ၊ လမ္းစည္းကမ္းစာကိုသာအဂၤလိပ္လိုက်က္ပါ ၊ ဆန္ဖရန္စစၥကိုေဒသဖက္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳး ေမာင္းသင္ဆရာႏွင္႕ သင္ယူႏိုင္သည္ဟု ၾကိဳတင္သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ရပါသည္ ။
မွတ္ခ်က္ ။   ။ ျပည္နယ္အလိုက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား မတူညီႏိုင္သည္ကို သတိျပဳပါ ။


ကိုညီညီ - ေတာင္ၾကီး